Тема: Дослідження споживчого кошика сім 'ї

Предыдущая1234567891011Следующая

Мета: одержати навички дослідження споживчого кошика сім'ї, для чого вміти розраховувати: мінімальний споживчий річний бюджет членів сім'ї і сім'ї в цілому; річний бюджет сімей з урахуванням різних джерел його утворення; структуру витрат бюджету сім'ї на придбання різних товарів і послуг.

Залежність між рівнем доходів і структурою витрат помітив більше ста років тому німецький статистик Ернст Енгель, коли аналізував споживчі бюджети бельгійських робітників. Статистик встановив кількісні зв'язки, які були названі законами Енгеля:

1. З підвищенням рівня благополуччя сім'ї її витрати зі споживчого бюджету на задоволення нагальних потреб продуктів харчування зростають абсолютно, але скорочуються відносно. Однак із переходом до групи сімей з вищими доходами частка витрат на продукти харчування відносно загальних сум витрат зменшуються.

2. Часка витрат на одяг, житло не змінюється.

3. Частка витрат на освіту, лікування, предмети розкоші збільшується зі збільшенням доходів.

Закони Енгеля і до теперіпшього часу не втратили свого значення і практичної цінності. Відповідно, проаналізуйте ситуації 1-2 і виконайте такі завдання:

Завдання 1. Скоригуйте вартість набору продуктів та інших товарів, що забезпечують мінімальну річну норму споживання для працездатного мужчини за табл.1 відповідно до діючих цін.

Завдання 2. Розрахуйте мінімальний споживчий бюджет сім'ї. При цьому врахуйте, що мінімальний споживчий річний бюджет дружини становить 0,98 споживчого бюджету чоловіка, дочки – 0,5; сина – 0,7.

Завдання 3. Розрахуйте річний бюджет сімей, які наведені в ситуаціях.

Завдання 4. Зіставте мінімальний споживчий річний бюджет з річним бюджетом цих сімей і зробіть висновки щодо:

- можливого дефіциту сімейного бюджету і його розмірів;

- можливості заощадження сім'єю;

- можливості туристичних поїздок, відпочинку і лікування в санаторіях.

Завдання 5.Визначте річний бюджет вашої сім'ї у поточному році. Порівняйте з мінімальним споживчим бюджетом та зробіть висновки, наведені в завданні 4.

Завдання 6.Визначте питому вагу витрат сімей, що наведені в ситуаціях на:

- продукти харчування;

- одяг, взуття, житло;

- освіту, лікування, предмети розкоші.

Порівняйте показники структури витрат минулого і поточного років і зробіть на підставі цього висновок, чи зміни у сім'ях відповідають законам Енгеля.

Завдання 7. Сформулюйте рекомендації комерційному апарату фірми щодо закупівлі продовольчих і непродовольчих товарів, а службі маркетингу – тематики маркетингових досліджень.

Таблиця 11

Набір споживчих товарів мінімальної річної норми споживання працездатного мужчиниТоварна група, товар Сума витрат, грн
Із продуктів харчування людині необхідно:
Цукор – 26 кг за ціною 4 грн 50 коп.
Масло рослинне – 5 кг за ціною 11 грн 70 коп.
Макаронні вироби – 7 кг за ціною 4 грн 80 коп.
Молоко – 120 л за ціною 3 грн 15коп.
Картопля –110 кг за ціною 2 грн 80коп.
Помідори – 20 кг за ціною 4 грн 50коп.
Фрукти і ягоди – 52 кг за ціною 6 грн 20коп.
М'ясо – 72 кг.за ціною 30 грн. 00коп.
Із предметів одягу, взуття, білизни необхідно:
2 плащі терміном на 7 років за ціною 1200 грн і 800 грн
2 костюми на 3 роки за ціною 1000 грн. і 850 грн
Плащ на 4 роки за ціною 550 грн
1 пара літнього взуття на 2 роки за ціною 200грн
Черевики утеплені на З роки за ціною 500грн
Із товарів довгострокового користування
необхідно всього:
Холодильник терміном на І7 років за ціною 2 500 грн
Телевізор кольоровий на І5 років за ціною 1 000грн
Пральна машина на 10 років за ціною 2 500грн
Із предметів меблів і посуду необхідно:
Шафа для одягу на 20 років за ціною 1 000 грн.
Стіл на 15 років за ціною 400грн
Диван на 15 років за ціною 1 500грн

Ситуація 1

У складі молодої сім'ї Андрощуків три особи (чоловік, учитель середньої школи; дружина, вихователь дитсадка; донька Наталя – 4 роки). Сімейний бюджет, очікуваний на майбутній рік, складе 16 010 грн. Планується, що витрати на харчування становитимуть 7180 грн.; на предмети одягу і домашнього вжитку – 4 880 грн; інші витрати – 3 450 грн. У поточному році сімейний бюджет склав 11 990грн. і витрачений так; продукти харчування –

4 900 грн; предмети одягу і домашнього вжитку – 4 112 грн; інші – 2 978 грн.

Ситуація 2

Сім'я Данильчуків складається з чотирьох осіб (чоловік, слюсар високої кваліфікації заводу з приробітком у неробочий час у сумі, що становить його заробітну плату; дружина, домашня господиня; син 12 років і донька 8 років – навчаються в школі). Сім'я на 50 % покриває потребу в овочах і фруктах із присадибної ділянки. Сім'я бажає відкрити власну майстерню, і у перспективі голова сім'ї планує залишити роботу на державному підприємстві. Певну допомогу у вільний від навчання час у школі буде надавати син. Дружина у вільний час від домашньої роботи займається приробітком (в'язанням трикотажних виробів), і це дає можливість щомісячно додавати в сімейний бюджет 25 % від тієї суми, що дає голова сімейства. Витратна частина сімейного бюджету в поточному році становила 36 425 грн. її розподіл склався так: продукти харчування - 13804 грн.; предмети одягу взуття, домашній вжиток – 10 571грн. та інше, включно із заощадженнями - 3050грн. У наступному році у зв'язку з планами, пов’язаними з індивідуальною трудовою діяльністю, очікується перерозподіл витратної частини сімейного бюджету. Весь сімейний бюджет становитиме 50710 грн. і буде розподілений так: на продукти харчування –15080 грн, на предмети одягу і взуття – 13 420 грн; інше, включно зі збереженнями – 22 210грн.

Лабораторне заняття № 2


0227326996572333.html
0227401223266813.html

0227326996572333.html
0227401223266813.html
    PR.RU™