Зв'язок уяви з об'єктивною дійсністю

1234

В уяві людини завжди є певний відхід за межі безпосередньо даного, певний «відліт» від реальної дійсності. Проте хоч би якдалеко сягав цей "відліт", у ньому завжди зберігається зв'язок з об'єктивною реальністю. Немає фантазії, засадовою стосовно якої не була б реальність. Зв'язок з об'єктивною дійсністю мож­на легко зрозуміти, проаналізувавши різноманітні витвори уяви. Уявляючи, наприклад, свого майбутнього героя, письменник наділяє його рисами людей, яких він сприймав колись, синтезуючи ці рис в новий образ. Таке саме використання попередніх вражень буває й тоді, коли людина уявляє собі описувані інши­ми людьми місцевості чи події, свідком яких вона не була.

,3а висловом І.М. Сєченова, "витвори уяви - це небачені в світі сполучення бачених вражень". Так, І.Котляревський у своїй "Енеїді» описання пекла подає через предмети, взяті з дійсності (кипляча смола, вогонь, юрбища людей). Небаченим тут є лише сполучен­ня цих елементів. Без потрібного чуттєвого досвіду, зафіксовано­го в пам'яті, створення нових образів неможливе.

Чим різноманітнішими є сприймання людини, чим багат­шим є її життєвий досвід, тим яскравішими, повнішими і точнішими бувають створені нею уявлення про предмети, яких вона |безпосередньо не сприймає.

Іншим важливим боком зв'язку уяви з об'єктивною дійсністю є те, що витвори уяви - це не довільна комбінація окремих елементів, взятих з досвіду. Створюючи з цих елементів образи новихоб'єктів, людина зважає на відомі закономірні зв'язки між об'єктами. Так, прогнозуючи розвиток подій на підставі аналізу ісоціальної ситуації, політик враховує логіку та зв'язок чинників, що взаємодіють між собою, об'єктивні тенденції, що виявляються. Створювані письменником образи героїв роблять те, що вони робили б і в житті за тих обставин, в які їх поставив автор.

Фантазія, яка відривається від реальної дійсності, стає безси­лою, продукти такої фантазії перетворюються на. порожні мрійництва, прожектерство й можуть завдати шкоди.

Перетворення уяви на дійсність залежить від реальних потреб, можливостей та соціального запиту суспільства на її витвори. Наявність необхідних умов прискорює втілення образів уяви в життя. Прикладом цього може бути необхідність постійно вдосконалювати засоби обміну інформацією між країнами, континентами, що зумовило появу Інтернету — світової комп'ютерної мережі. Важливу роль у реалізації образів уяви має те, правдиво чи спотворено відображається дійсність у свідомості людини, в її переконаннях, вольових якостях. Уява тісно пов'язана з практичною діяльністю людей, з їх працею. Співвідносячи витвори своєї фантазії з дійсністю, особистість має можливість пересвідчитися в їх реалістичності, за потреби вдосконалити, зробити більш чіткими, збагатити новими рисами. Практика завжди є критерієм правильності та суспільної значущості продуктів людської уяви.

Отже, уява — це своєрідна форма відображення людиною дійсності, в якій виявляється активний випереджальний характер пізнання нею об'єктивності світу.


0001823878508397.html
0001887515194330.html

0001823878508397.html
0001887515194330.html
    PR.RU™